onsdag 2 maj 2012

Underskatta inte grillad korv!

Det är det som definierar sommaren!