måndag 22 december 2014

Dan före dan före doppare dan

Och ändå doppas inte nånting...
Paketer inslagna. Check
Jobb utfört. Check
Huvudvärk. Check